Pro optimální funkčnost, k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti používají tyto stránky soubory Cookies.

Používáním těchto stránek potvrzujete souhlas s využitím této technologie. Více informací k tématu Cookies zde...

Jak řešíme laboratoře chemieNULL

Laboratoře mohou mít různé varianty rozmístění učitelského a žákovských pracovišť podle charakteru a jednotlivých dispozic místnosti, tak i podle požadavků pedagogů a realizovaných pokusů. Standardním vybavením jsou laboratorní stoly jednostranné nebo oboustranné, mycí stoly, alespoň 1 až 2 digestoře, prostor na odkládání pomůcek a chemikálií, osvětlení ale i podlahová krytina a jiné bezpečnostní prvky a doplňky.

Laboratoře mohou mít různé varianty rozmístění učitelského a žákovských pracovišť podle charakteru a jednotlivých dispozic místnosti, tak i podle požadavků pedagogů a realizovaných pokusů.
Standardním vybavením jsou laboratorní stoly jednostranné nebo oboustranné, mycí stoly, alespoň 1 až 2 digestoře, prostor na odkládání pomůcek a chemikálií, osvětlení ale i podlahová krytina a jiné bezpečnostní prvky a doplňky.

Velmi důležitou součástí laboratoří jsou rozvody jednotlivých médií (plynu, vody, odpadu, elektroinstalace) podle platných norem a předpisů. Je nutné také myslet na hygienické předpisy.

Nyní se zaměřme na jednotlivé vybavení. Laboratorní stoly musí být vyrobeny tak, aby splňovaly všechny bezpečnostní předpisy a normy. Stoly musí být stabilní a dostatečně pevné, což splňuje kovová konstrukce na stavitelných nožičkách. Velmi důležité je zvolit pracovní plochy se správnou odolností a to podle druhů, rozsahu a náročnosti pokusů. Stoly vybavujeme i odkládacími policemi.
Rozvody v laboratorních stolech firmy KXN CZ, s.r.o. se vedou ve vnitřních prostorech a ukončují se zpravidla na pracovní desce. Na stolech instalujeme většinou plynové kohouty s kahany a vývody tlakové vody na napojení například vývěvy, aparatury nebo chladiče pomocí hadičky.
Výjimkou nejsou ani rozvody elektroinstalace na připojení různých zařízení, popřípadě bezpečné napětí stejnosměrného a střídavého proudu.
V mycích stolech jsou pak rozvody studené a teplé vody. Tyto stoly slouží na napouštění vody například do odměrných válců, zkumavek ale i k mytí skla a jiných potřebných pomůcek.
V laboratoři by měly být rozvody elektroinstalace, plynu, vody a odpadu zhotoveny tak, aby umožňovali realizovat všechny potřebné pokusy a zároveň umožnily centrální ovládaní učitelem.

Jistě by v žádné laboratoři neměla chybět digestoř. Obvykle v laboratoři umísťujeme dvě. Digestoře od firmy KXN CZ, s.r.o. je možné zvolit jednostranné nebo oboustranné, s odolnou pracovní deskou a rozvody médií. V každé laboratoři je potřeba mít po ruce mnoho pomůcek, laboratorního skla a chemikálií.

To vše se musí někam uložit. Pomůcky jednotlivých pracovišť je vhodné umístit do skříněk v laboratorních stolech a na police.
Chemikálie je nutné podle jejich charakteru skladovat v k tomu určených samostatných skříních a jedy musí být uzamknuté ve speciálních skříních v samostatné místnosti.

U laboratoří se také většinou budují prostory pro přípravu chemikálií.
Nezbytnou součástí takové přípravny jsou speciální stoly na váhy a stoly pro přípravu chemikálií k pokusům.

Z hlediska bezpečnosti je důležité také správné osvětlení a podlahová krytina.

V některých případech je nutné řešit odvětrávání prostorů učebny, skladu chemikálií a přípravny, což je ovšem vždy dáno dispozicemi daných prostor.Je zřejmé, že vybudovat odbornou laboratoř není snadná záležitost. Proto se jistě vyplatí, obrátit se na specializovanou firmu KXN CZ, s.r.o., Hradec Králové a její specialisty.
Důležité je s předstihem vše řádně připravit a pak může samotná realizace proběhnout během jednoho až dvou týdnů.


Ing. Zdeněk Kotek za firmu KXN CZ, s.r.o. ucebny@kxn.cz


Nechte se inspirovat posledními realizacemi

zeptejte se

zeptejte se na způsob řešení nebo si objednejte bezplatnou a nezávaznou návštěvu našeho specialisty

Kontaktní osoba

Jméno, příjmení: 


Funkce: 


E-mail: 


Tel: 


Adresa

Škola: 


Ulice: 


Město: 


PSČ: 


Zpráva


Souhlas se zpracováním osobních údajů z formuláře:

Detail souhlasu

|

Zpracování osobních údajů


rychlá navigace

Přírodovědné učebny
   Přírodovědné učebny FYZIKY
   Přírodovědné učebny CHEMIE
   Přírodovědné učebny PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné učebny KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Přírodovědné laboratoře
   Přírodovědné laboratoře FYZIKY
   Přírodovědné laboratoře CHEMIE
   Přírodovědné laboratoře PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné laboratoře KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Učebny a laboratoře ELEKTROTECHNIKY
Přírodovědné posluchárny
Učebny počítačové
Učebny multimediální
Učebny jazyků
Posluchárny, auly
Kmenové učebny
Cvičné kuchyňky
Sborovny , kabinety, ředitelny
Šatny