Pro optimální funkčnost, k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti používají tyto stránky soubory Cookies.

Používáním těchto stránek potvrzujete souhlas s využitím této technologie. Více informací k tématu Cookies zde...

Multimediální učebnaNULL

Jistě budete se mnou souhlasit, že každá škola potřebuje pro výuku multimediální učebnu. Většina škol již alespoň jednu má, či dokonce i více, a některé školy plánují zhotovit tu první. Pracovníci firmy KXN CZ, s.r.o. Vám mohou pomoci a poradit v celkovém řešení takové učebny. Do učeben nejen vyrábíme nábytek, ale zhotovujeme je komplexně a to včetně instalací a ostatních úprav podle potřeby.

Jistě budete se mnou souhlasit, že každá škola potřebuje pro výuku multimediální učebnu. Většina škol již alespoň jednu má, či dokonce i více, a některé školy plánují zhotovit tu první.
Pracovníci firmy KXN CZ, s.r.o. Vám mohou pomoci a poradit v celkovém řešení takové učebny. Do učeben nejen vyrábíme nábytek, ale zhotovujeme je komplexně a to včetně instalací a ostatních úprav podle potřeby.
Na začátku je jistě důležité zvážit, jakým způsobem bude učebna využívaná a k jakému účelu bude sloužit. V některých případech je to samostatná učebna a někdy je součástí odborné učebny.
Multimediální učebna může mít více účelů. V počátcích rekonstrukcí multimediálních učeben se nahrazovaly televizory umístěné v učebnách, na kterých žáci viděli (respektive neviděli) malý obraz přehrávaný z videa nebo z kamery. V současné době vybavení kvalitní projekcí umožňuje promítat obraz pomocí dataprojektoru na dostatečně velkou projekční plochu tak, aby žáci viděli i z poslední řady v učebně.
Trend současnosti jsou však interaktivní tabule, které nejen nahrazují promítací plátna, ale hlavně umožní nové pojetí výuky. Vyučovací hodina je pak o poznání zajímavější a žáky jistě zaujme.
Součástí pak také bývá i ozvučení soustavou 2 nebo i více reproduktorů.
Zdrojem obrazu i zvuku může být jakékoli zařízení. Např. video, které již ustupuje a dnes již nahrazeno DVD a harddiskovými přehrávači.
V multimediální učebně je nutné mít počítač, ale pro zpříjemnění používání se používá i DVD/ CD, kamera, vizualizér, atd.
Interaktivní tabule samo o sobě však nic nezmění. Zde je nutné si uvědomit, jaký bude mít přínos pro Vaší školu. Pravda je, že vyučující si musí zhotovit přípravu v elektronické podobě. Nevytváří však složitě celky, ale používá různé obrázky, videa, texty atd. Kouzlo pak je v tom, že může během výuky pracovat s jednotlivými bloky a tak během hodiny měnit podle potřeby možnost zobrazení a vysvětlit a zobrazit tak látku z různých pohledů. Do tohoto procesu mohou i zasahovat žáci. Vyučující může kdykoli vrátit probíranou látkou o potřebné kroky zpět nebo pokračovat při výkladu látky. Během takové hodiny jsou žáci mnohem aktivnější a v podstatě si i můžete vytvářet i „vlastní učebnici“, která může být přístupná i pro Vaše žáky. Pro co nejlepší využití interaktivní výuky je v tomto případě kvalitní software a hardware.
Do systému interaktivní výuky patří například i hlasovací zařízení, které Vám umožňuje zjistit například názor žáků, zhotovit rychle test a zároveň archivovat i jednotlivé odpovědi.
Součástí je i možnost vyhodnotit statistické hodnoty odpovědí atd. Žákům můžete například dát bezdrátový panel, pomocí kterého mohou žáci z lavice pracovat s interaktivním panelem a tak například dopisovat a dokreslovat do promítaného obrazu, tedy aktivně pracovat s materiálem na projekční ploše, či ovládat aplikace Windows.
Uspořádání celé multimediální učebny včetně nábytku a všeho vybavení s technikou, řešíme podle místních podmínek a požadavků. Interaktivní tabule není jediná cesta jak takovou učebnu řešit, i když takto řešíme multimediální učebny nejčastěji.
V případě, že uvažujete o zhotovení takové učebny, oslovte nás.
Některé školy požadují pouze nainstalovat interaktivní tabuli na zeď a dataprojektor. Převažuje však požadavek na komplexní řešení takové učebny.
Současně při rekonstrukci Vaší učebny Vám zhotovíme instalace elektřiny včetně revize.
Při rekonstrukci zpravidla i zhotovujeme stavební úpravy, stupínky, podlahovou krytinu, malování, instalujeme tabule a multimediální techniku, včetně interaktivní tabule, projektoru a ozvučení. Mimo dalšího vybavení vyrábíme a montujeme standardní i atypický nábytek pro žáky včetně multimediálního centra pro vyučující. Instalujeme různé typy zatemnění učeben i osvětlení.
Při rekonstrukci je vhodné i vyřešit akustiku učebny, aby doba dozvuku a srozumitelnost v učebně vyhovovala současným normám. Na základě navrhnutého řešení celé učebny a podle Vašich finančních možností řešíme koncepci celé Vaší učebny na míru.
Učebnu Vám zhotovíme na klíč a to komplexně ale máme i systém výstavby učebny po etapách. Pak Vám zhotovíme učebnu po částech tak, že můžete učit po každé zhotovené etapě a během například dvou, tří let budete mít celou učebnu zrekonstruovanou.

V případě Vašeho zájmu nás zkontaktujte. Ve firmě KXN CZ, s.r.o. Vám dodáme nejen učebnu, ale i poskytneme poradenský servis a budete moci využít ostatní služby a výhody, které poskytujeme našim zákazníkům.

Ing. Zdeněk Kotek specialista na odborné učebny za KXN CZ, s.r.o.


Nechte se inspirovat posledními realizacemi

zeptejte se

zeptejte se na způsob řešení nebo si objednejte bezplatnou a nezávaznou návštěvu našeho specialisty

Kontaktní osoba

Jméno, příjmení: 


Funkce: 


E-mail: 


Tel: 


Adresa

Škola: 


Ulice: 


Město: 


PSČ: 


Zpráva


Souhlas se zpracováním osobních údajů z formuláře:

Detail souhlasu

|

Zpracování osobních údajů


rychlá navigace

Přírodovědné učebny
   Přírodovědné učebny FYZIKY
   Přírodovědné učebny CHEMIE
   Přírodovědné učebny PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné učebny KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Přírodovědné laboratoře
   Přírodovědné laboratoře FYZIKY
   Přírodovědné laboratoře CHEMIE
   Přírodovědné laboratoře PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné laboratoře KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Učebny a laboratoře ELEKTROTECHNIKY
Přírodovědné posluchárny
Učebny počítačové
Učebny multimediální
Učebny jazyků
Posluchárny, auly
Kmenové učebny
Cvičné kuchyňky
Sborovny , kabinety, ředitelny
Šatny