Pro optimální funkčnost, k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti používají tyto stránky soubory Cookies.

Používáním těchto stránek potvrzujete souhlas s využitím této technologie. Více informací k tématu Cookies zde...

Počítačová učebnaNULL

Počítačové učebny navrhujeme, vyrábíme a montujeme na klíč. Na základě našich dlouholetých zkušeností ze škol můžeme tvrdit, že převážná většina škol chce počítačovou učebnu s výhledem do budoucnosti a co nejvíce odolnou vůči žákům. Tomu také nasvědčuje trend za poslední léta, kdy stále více stoupá zájem o učebny, kde firma KXN CZ, s.r.o. veškeré rozvody chrání tak, aby žáci s nimi nemohli manipulovat.

Počítačové učebny navrhujeme, vyrábíme a montujeme na klíč.
Na základě našich dlouholetých zkušeností ze škol můžeme tvrdit, že převážná většina škol chce počítačovou učebnu s výhledem do budoucnosti a co nejvíce odolnou vůči žákům.
Tomu také nasvědčuje trend za poslední léta, kdy stále více stoupá zájem o učebny, kde firma KXN CZ, s.r.o. veškeré rozvody chrání tak, aby žáci s nimi nemohli manipulovat.

Srdcem vyráběných učeben firmou KXN CZ, s.r.o. je učitelské pracoviště, ve kterém vyučující má pohodlně přístupné veškeré ovládací prvky celé učebny. Součástí učitelského pracoviště je i multimediální centrum.

Žákovská pracoviště vybavujeme z pravidla stoly s uschovanými prvky. Vyrábíme širokou řadu stolů, včetně atypických stolů na míru.
V žákovských pracovištích zhotovujeme rozvody elektroinstalace i signální rozvody.
Celkových řešení žákovských pracovišť Vám nabídneme širokou celou řadu. Pracovníci firmy KXN CZ, s.r.o. Vám mohou pomoci a poradit v celkovém řešení takové učebny.

Do učeben nejen vyrábíme nábytek, ale zhotovujeme je komplexně a to včetně instalací a ostatních úprav podle potřeby.

Na začátku je jistě důležité zvážit, jakým způsobem bude Vaše učebna využívaná a k jakému účelu bude sloužit.
Počítačová učebna může mít více účelů. Používat ji lze k výuce nejen informatiky ale i například českého jazyku, matematiky, biologie a jistě budete souhlasit, že výpočetní techniku lze využít téměř ve všech předmětech.

Součástí takovéto učebny musí být i kvalitní dataprojektor, umožňující promítat obraz na dostatečně velkou projekční plochu tak, aby žáci viděli i z poslední řady v učebně.
Trendem současnosti jsou však interaktivní tabule, které nejen nahrazují promítací plátna, ale hlavně umožní nové pojetí výuky. Vyučovací hodina je pak o poznání zajímavější a žáky jistě zaujme.
Součástí pak také bývá i ozvučení soustavou 2 nebo i více reproduktorů.
Do systému interaktivní výuky patří například i hlasovací zařízení, které Vám umožňuje zjistit například názor žáků, zhotovit rychle test a zároveň archivovat i jednotlivé odpovědi.

Uspořádání celé multimediální učebny včetně nábytku a všeho vybavení s technikou, řešíme podle místních podmínek a požadavků.

V nové učebně také řešíme úložný prostor. Do učeben vyrábíme také skříně na pomůcky.

V případě, že uvažujete o zhotovení takové učebny, oslovte nás.

Některé školy požadují pouze nainstalovat nábytek a dataprojektor. Převažuje však požadavek na komplexní řešení takové učebny.

Současně při rekonstrukci Vaší učebny Vám pracovníci firmy KXN CZ, s.r.o. zhotoví instalaci elektřiny včetně revize.
Při rekonstrukci zpravidla i zhotovujeme stavební úpravy, elektroinstalaci, osvětlení, signální rozvody, podlahovou krytinu, malování, instalujeme tabule a multimediální techniku, včetně interaktivní tabule, projektoru a ozvučení.

Mimo dalšího vybavení vyrábíme a montujeme standardní i atypický nábytek pro žáky včetně multimediálního centra pro vyučující. Instalujeme různé typy zatemnění učeben i osvětlení.

Současně Vám vyřešíme akustiku učebny, aby doba dozvuku a srozumitelnost v učebně vyhovovala současným normám.

Na základě navrhnutého řešení celé učebny a podle Vašich finančních možností řešíme koncepci celé Vaší učebny na míru.

Učebnu Vám zhotovíme na klíč a to komplexně ale máme i systém výstavby učebny po etapách, pro případ omezených finančních prostředků. Pak Vám zhotovíme učebnu po částech tak, že můžete učit po každé zhotovené etapě a během několika let budete mít celou učebnu zrekonstruovanou.V případě Vašeho zájmu nás zkontaktujte. Ve firmě KXN CZ, s.r.o. Vám dodáme nejen učebnu, ale i poskytneme poradenský servis a budete moci využít ostatní služby a výhody, které poskytujeme našim zákazníkům.


Ing. Zdeněk Kotek specialista na odborné učebny za KXN CZ, s.r.o.


Nechte se inspirovat posledními realizacemi

zeptejte se

zeptejte se na způsob řešení nebo si objednejte bezplatnou a nezávaznou návštěvu našeho specialisty

Kontaktní osoba

Jméno, příjmení: 


Funkce: 


E-mail: 


Tel: 


Adresa

Škola: 


Ulice: 


Město: 


PSČ: 


Zpráva


Souhlas se zpracováním osobních údajů z formuláře:

Detail souhlasu

|

Zpracování osobních údajů


rychlá navigace

Přírodovědné učebny
   Přírodovědné učebny FYZIKY
   Přírodovědné učebny CHEMIE
   Přírodovědné učebny PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné učebny KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Přírodovědné laboratoře
   Přírodovědné laboratoře FYZIKY
   Přírodovědné laboratoře CHEMIE
   Přírodovědné laboratoře PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné laboratoře KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Učebny a laboratoře ELEKTROTECHNIKY
Přírodovědné posluchárny
Učebny počítačové
Učebny multimediální
Učebny jazyků
Posluchárny, auly
Kmenové učebny
Cvičné kuchyňky
Sborovny , kabinety, ředitelny
Šatny