Pro optimální funkčnost, k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti používají tyto stránky soubory Cookies.

Používáním těchto stránek potvrzujete souhlas s využitím této technologie. Více informací k tématu Cookies zde...

Zdá se Vám Vaše učebna, ve které učíte hlučná?

Většina učitelů ve školách potvrdí, že jsou žáci příliš hluční. V učebnách, kde se žáci zdržují je vysoká úroveň hluku považována za jeden z nejvíce rušivých faktorů. Vysoká úroveň hluku má negativní vliv na zdraví, kvalitu komunikace, bezpečnost, pozornost a produktivitu učení.

Jistě mi dáte za pravdu, že žáci celou hodinu výuky nesedí na židlích jak přikovaní. Většinou alespoň dva žáci posunou židli, další dva se zavrtí, některý ze žáků musí neodkladně něco zdělit svému sousedovi a tak bych mohl pokračovat. Aniž si to uvědomujeme, vzniká prostředí, kde hladina hluku převyšuje úroveň, která Vás nenápadně obtěžuje a ruší. V takovéto učebně musíte neustále žáky oslovovat, aby byli potichu a nerušili výuku. Večer se cítíte unaveni, jste nervozní a bolí Vás hlava.
Pravidelně se setkáváme s tím, že musíte při výuce zvyšovat hlas, aby jste překřičeli hluk v učebně a současně si vynutili pozornost žáků. Není to jen hluk, co ruší pozornost posluchačů. Především je to doba dozvuku a takzvané parametry srozumitelnosti řeči místnosti. V učebnách je někde větší, někde menší doba dozvuku a vzniká ozvěna, která srozumitelnost zhoršuje. Za takových podmínek je velmi těžké udržet pozornost žáků celou vyučovací hodinu.
Pro snížení celkové hlukové hladiny je důležité uvážit i ostatní parametry, které jsou přímo spjaty se zvukovou hladinou, například hlukovou zátěž.

Nabízíme Vám postup, jak odstranit výše zmiňované rušivé vlivy. Přijedeme k Vám a zjistíme stávající parametry místnosti. Na základě zjištěnách skutečností Vám navrhneme řešení, které sníží dobu dozvuku vlivem absorbčních materiálů. Odrazivým a resonančním materiálem pak zlepšíme šíření řeči učitele a namáhání hlasivek vyučujícího při výuce bude minulostí. Vaše učebna bude tišší. Současný hluk Vás nebude rušit při výuce, srozumitelnost řeči se změní tak, že i žáci v poslední řadě v učebně budou velmi dobře rozumět. Navržené řešení Vám zrealizujeme.

Víme, že vše je o finančních prostředcích. Nabízíme Vám pomoc formou zhotovení předběžného rozpočtu potřebného k realizaci vyhovující akustiky učebny. Zmíněný rozpočet můžete předložit svému zřizovateli nebo použít pro žádost peněz z různých dotačních programů a fondů.


Ing. Zdeněk Kotek za firmu KXN CZ, s.r.o.


Nechte se inspirovat posledními realizacemi

zeptejte se

zeptejte se na způsob řešení nebo si objednejte bezplatnou a nezávaznou návštěvu našeho specialisty

Kontaktní osoba

Jméno, příjmení: 


Funkce: 


E-mail: 


Tel: 


Adresa

Škola: 


Ulice: 


Město: 


PSČ: 


Zpráva


Souhlas se zpracováním osobních údajů z formuláře:

Detail souhlasu

|

Zpracování osobních údajů


rychlá navigace

Přírodovědné učebny
   Přírodovědné učebny FYZIKY
   Přírodovědné učebny CHEMIE
   Přírodovědné učebny PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné učebny KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Přírodovědné laboratoře
   Přírodovědné laboratoře FYZIKY
   Přírodovědné laboratoře CHEMIE
   Přírodovědné laboratoře PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné laboratoře KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Učebny a laboratoře ELEKTROTECHNIKY
Přírodovědné posluchárny
Učebny počítačové
Učebny multimediální
Učebny jazyků
Posluchárny, auly
Kmenové učebny
Cvičné kuchyňky
Sborovny , kabinety, ředitelny
Šatny