Pro optimální funkčnost, k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti používají tyto stránky soubory Cookies.

Používáním těchto stránek potvrzujete souhlas s využitím této technologie. Více informací k tématu Cookies zde...

Obchodní podmínky


Veškeré právní vztahy, které vzniknou na základě smlouvy se společností KXN CZ, s.r.o., se řídí právním řádem České republiky. Případné spory, které vzniknou na základě této smlouvy, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi společností KXN CZ, s.r.o. a objednatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě objednatel (spotřebitel) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu společnost KXN CZ, s.r.o., doporučuje objednateli nejdříve využít kontakt na společnosti KXN CZ, s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.