Řešení akustiky v interiéru

Znáte jistě prostory v budovách, kde se vše ozývá, není pořádně rozumět, co Vám chce Váš soused sdělit natož pak přednášející v posluchárně. Tyto problémy se však týkají i dalších interiérů. Dnes je již prokázané,, že hluk významně ovlivňuje koncentraci člověka, jeho pozornost, výkonnost, schopnost a významně snižuje .. učení. Hluk

Ve školách jsou to učebny, auly, posluchárny, ale kanceláře, sborovny a chodby.
V společenských budovách jsou to pak konferenční sály, kina, divadla, knihovny atd.
Ve firmách se setkáváme se zasedacími místnostmi, kancelářemi, presentačními místnostmi a jinými prostory.
V obytných budovách jsou to i domácí kina, společenské místnosti a jim podobné prostory.

Tyto prostory musí splňovat mimo jiné normy z pohledu akustiky, kde jeden z hlavních parametrů je doba dozvuku. Úroveň doby dozvuku je jiná pro posluchárnu pro 300 posluchačů, jiná pro učebnu s počtem 30 žáků a jiná pro knihovnu nebo pro domácí kino, popřípadě hudební výuku. Samozřejmě se zmíněným parametrem se sledují i další hodnoty, které mají významný vliv na pohodu interiéru z hlediska akustiky.
Na dobu dozvuku má vliv mnoho okolností. (velikost a tvar místnosti, materiály použité při stavbě budovy, počet lidí způsob využívání, vybavení, technika a mnoho dalších okolností)

Na základě zjištěných informací Vám pak navrhneme řešení akustických úprav, zpracujeme předběžný rozpočet a vyrobíme a namontujeme akustické vybavení interiéru, které Vám nejen zpříjemní Vaše prostory a splní normy ale i umožní lidem, kteří se v těchto v interiérech budou pohybovat vyšší výkonnost a soustředěnost. Výsledky budou znát téměř okamžitě.

V aule, posluchárně či učebně je přednášející méně unaven, jeho hlasivky mu umožňují i večer mluvit, posluchači jsou mnohem klidnější a soustředěnější, lépe chápou co jim přednášející sděluje. Po práci či studiu jsou všichni mnohem spokojenější. Obdobný výsledek je i v ostatních interiérech. Celkový dojem ještě umocní povrchová úprava akustických obkladů a podhledů.


Ing. Zdeněk Kotek za firmu KXN CZ, s.r.o.


Nechte se inspirovat posledními realizacemi

zeptejte se

zeptejte se na způsob řešení nebo si objednejte bezplatnou a nezávaznou návštěvu našeho specialisty

Kontaktní osoba

Jméno, příjmení: 


Funkce: 


E-mail: 


Tel: 


Adresa

Škola: 


Ulice: 


Město: 


PSČ: 


Zpráva


rychlá navigace

Přírodovědné učebny
   Přírodovědné učebny FYZIKY
   Přírodovědné učebny CHEMIE
   Přírodovědné učebny PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné učebny KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Přírodovědné laboratoře
   Přírodovědné laboratoře FYZIKY
   Přírodovědné laboratoře CHEMIE
   Přírodovědné laboratoře PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné laboratoře KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Učebny a laboratoře ELEKTROTECHNIKY
Přírodovědné posluchárny
Učebny počítačové
Učebny multimediální
Učebny jazyků
Posluchárny, auly
Kmenové učebny
Cvičné kuchyňky
Sborovny , kabinety, ředitelny
Šatny

KXN CZ, s.r.o. - divize Odborné učebny a laboratoře

Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové

tel.: 495 499 199 | E-mail: ucebny@kxn.cz | IČ: 28784111, DIČ: CZ 28784111