Učebna na etapyKXN

Většina škol má v současné době omezené finanční prostředky. Přesto však chcete v každé škole efektivně tyto prostředky využít. Tomu je nápomocen náš stavebnicový systém odborných učeben, poslucháren a laboratoří.

Vaši učebnu tak můžeme zhotovit postupně na etapy. Tento způsob Vám usnadní zhotovení nové učebny, kterou by jste nemohli najednou z Vašeho rozpočtu zrekonstruovat.

Jsme firma, která realizuje rekonstrukce a výstavby nových učeben na klíč (včetně rozvodů instalací plynu, elektro, vody, podlahy, nábytku, revizí, dataprojektorů a interaktivních tabulí atd.) ale zároveň máme značné zkušenosti z postupného vybavování a rekonstrukcí odborných učeben a laboratoří.

Záleží samozřejmě na Vás, která část vybavení je pro Vás nejdůležitější. Podle Vašich potřeb a finančních prostředků lze začít s rekonstrukcí právě tou pro Vás nejdůležitější částí. Většinou je to v první etapě učitelské pracoviště, ve kterém je ovládání celé učebny.Při omezených prostředcích Vám navrhneme optimální řešení, jak postupovat s realizací Vaší učebny.

Nechte se inspirovat posledními realizacemi

zeptejte se

zeptejte se na způsob řešení nebo si objednejte bezplatnou a nezávaznou návštěvu našeho specialisty

Kontaktní osoba

Jméno, příjmení: 


Funkce: 


E-mail: 


Tel: 


Adresa

Škola: 


Ulice: 


Město: 


PSČ: 


Zpráva


rychlá navigace

Přírodovědné učebny
   Přírodovědné učebny FYZIKY
   Přírodovědné učebny CHEMIE
   Přírodovědné učebny PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné učebny KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Přírodovědné laboratoře
   Přírodovědné laboratoře FYZIKY
   Přírodovědné laboratoře CHEMIE
   Přírodovědné laboratoře PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné laboratoře KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Učebny a laboratoře ELEKTROTECHNIKY
Přírodovědné posluchárny
Učebny počítačové
Učebny multimediální
Učebny jazyků
Posluchárny, auly
Kmenové učebny
Cvičné kuchyňky
Sborovny , kabinety, ředitelny
Šatny

KXN CZ, s.r.o. - divize Odborné učebny a laboratoře

Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové

tel.: 495 499 199 | E-mail: ucebny@kxn.cz | IČ: 28784111, DIČ: CZ 28784111