Pro optimální funkčnost, k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti používají tyto stránky soubory Cookies.

Používáním těchto stránek potvrzujete souhlas s využitím této technologie. Více informací k tématu Cookies zde...

Řešení přírodovědných laboratoříNULL

Přírodovědné laboratoře firma KXN CZ, s.r.o. navrhuje, vyrábí a instaluje na klíč. Současně poskytuje i poradenskou činnost a to vše za podpory specialistů, kteří disponují více jak 12-ti letou zkušeností z více jak 1000 zrealizovaných laboratoří a odborných učeben.

Přírodovědné laboratoře firma KXN CZ, s.r.o. navrhuje, vyrábí a instaluje na klíč.
Současně poskytuje i poradenskou činnost a to vše za podpory specialistů, kteří disponují více jak 12-ti letou zkušeností z více jak 1000 zrealizovaných laboratoří a odborných učeben.

Laboratoře bývají především zaměřeny na praktickou část, tedy na pokusy prováděné učitelem i studenty.
Tomu musí být uzpůsobena i celá koncepce.

Přírodovědné laboratoře dělíme podle předmětů na:
1. Laboratoř kombinovanou – Tato laboratoř slouží pro cvičení, popřípadě část teoretické výuky, předmětů fyziky, chemie nebo fyziky, chemie a biologie popřípadě chemie a biologie.
V těchto laboratořích se musí přihlížet k požadavkům z více hledisek.
2. Laboratoř fyziky – Slouží, jak je již patrné z názvu předmětu fyziky. Zde se uskutečňují pokusy, sledují fyzikální jevy a ověřují fyzikální zákony. Tomu pak odpovídá celá laboratoř.
3. Laboratoř chemie – Je zaměřena na pokusy předmětu chemie. Největší část pokusů probíhá s pomocí různého chemického skla, používají se chemické prvky a sledují se různé reakce prvků a sloučenin. Tato laboratoř má svá specifika, která je nutná dodržovat.
4. Laboratoř biologie – Zde převažuje práce s mikroskopy, může sloužit i jako biocentrum a další činnosti spojené s předmětem biologie.

Místnost může sloužit, jak jsme již uvedli, pro více předmětů najednou a to pro praktická cvičení fyziky, chemie popřípadě i biologie. Pak tuto laboratoř nazýváme kombinovanou.
Tento typ laboratoří je vhodný pro školy s menším počtem tříd v jednotlivých ročnících nebo tam, kde škola má málo učeben.
Pro školy s větším počtem tříd v jednotlivých ročnících jsou pak vhodné samostatné laboratoře a to samostatně pro jednotlivé předměty (fyziky, chemie, přírodopisu, chcete-li biologie).

Podle typu laboratoře Vám firma KXN CZ, s.r.o. navrhne komplexní řešení, vyrobí a namontuje nábytkové vybavení a celou laboratoř na klíč.
Podle Vašich představ a požadavků namontujeme vybavení celé místnosti včetně nábytku, skříní, stupínků, podlahové krytiny.
Zhotovíme Vám elektroinstalaci, rozvody plynu, vody a odpadu i s médiovými prvky.
Nainstalujeme interaktivní tabuli s dataprojektorem a ozvučením, včetně multimediální techniky, keramickou tabuli na fix či křídu, pověsíme nástěnky, namontujeme zatemnění atd.Chcete li zahájit rekonstrukci Vaší odborné učebny či laboratoře i při omezených finančních prostředcích, zhotovíme Vám laboratoř na etapy. Stavebnicový systém firmy KXN CZ, s.r.o. umožňuje postupnou výstavbu takové laboratoře.


Ing. Zdeněk Kotek za firmu KXN CZ, s.r.o. ucebny@kxn.cz


Nechte se inspirovat posledními realizacemi

zeptejte se

zeptejte se na způsob řešení nebo si objednejte bezplatnou a nezávaznou návštěvu našeho specialisty

Kontaktní osoba

Jméno, příjmení: 


Funkce: 


E-mail: 


Tel: 


Adresa

Škola: 


Ulice: 


Město: 


PSČ: 


Zpráva


Souhlas se zpracováním osobních údajů z formuláře:

Detail souhlasu

|

Zpracování osobních údajů


rychlá navigace

Přírodovědné učebny
   Přírodovědné učebny FYZIKY
   Přírodovědné učebny CHEMIE
   Přírodovědné učebny PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné učebny KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Přírodovědné laboratoře
   Přírodovědné laboratoře FYZIKY
   Přírodovědné laboratoře CHEMIE
   Přírodovědné laboratoře PŘÍRODOPISU / BIOLOGIE
   Přírodovědné laboratoře KOMBINOVANÉ FY/CH/BI
Učebny a laboratoře ELEKTROTECHNIKY
Přírodovědné posluchárny
Učebny počítačové
Učebny multimediální
Učebny jazyků
Posluchárny, auly
Kmenové učebny
Cvičné kuchyňky
Sborovny , kabinety, ředitelny
Šatny